Hotline: 0944.500.100

HƯỚNG DẪN THOÁT TÀI KHOẢN GOOGLE VÀ ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOÁN MỚI

Cập nhật: 7/5/2018 11:16:11 PM

Hướng Dẫn Thoát Tài Khoản Google Và Đăng Nhập Bằng Tài Khoán Mới

Với hướng dẫn này hy vọng sẽ dúp cho mọi người sử dụng android tv box thoát tài khoản Google của một ai đó. Và đăng nhập lại bằng tài khoản của mình.

Bước 1

Chúng ta chọn vào mục cài đặt  như hình

Bước 2

sau khi chọn vào cài đặt thì chúng ta tìm mục tài khoản Google

Bước 3

sau khi chon vào google thì chúng ta sẽ thấy tên tài khoản cũ

Bước 4 là xóa tài khoản

chọn vào 3 chấm để xóa bạn nhé

sau khi xóa thì chúng ta có thể vào CHplay, Youtobe để đăng nhập lại bằng tài khoản của mình  nhé